Program

Az AGTEDU 2016 konferencia ideje: 2016. november 10.


9.00 - 9.30 Regisztráció
9.30 - 9.40 Köszöntő - Dr. Kovács Lóránt a PAE GAMF Műszaki és Informatikai Kar Dékánja
9.40 - 9.50 Köszöntő - Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere
9.50 - 10.00 Megnyitó - Dr. Ailer Piroska a Pallasz Athéné Egyetem megbízott intézményvezetője
10.00 - 12.00 Plenáris előadások

A teljes program letölthető itt: Programfüzet

10:00 Prof. Dr. Pokorádi László: Modellek a műszaki biztonságtudományban

A biztonsági, megbízhatósági és kockázati kérdések megválaszolása napjainkban a mérnöki társadalom egyre fontosabb feladatává válik. Nem elegendő egy jó hatásfokú technikai rendszert megtervezni, és legyártani, társadalmilag fontos kérdés annak megbízható, biztonságos üzemeltetése. A Szerző kutatási területe a különböző matematikai modellek és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a technikai rendszerek üzemeltetéséhez, valamint a műszaki megbízhatóság és biztonság területéhez kapcsolódó döntéshozatalokban. A tanulmány a Szerző fenti témakörben – doktoranduszokkal és az Óbudai Egyetem Műszaki Biztonságtudományi Szakműhely (μβσ) keretein belül tevékenykedő hallgatóival közösen – elért legújabb kutatási eredményeit mutatja be.

10:40 Dr. Hajdu Edit:

A kertészeti növények nemesítése a szőlő példáján a kertészeti növények formagazdagsága a genetikai diverzitásukból fakad. Ezen alapul a természetes szelekció és a tudatos növénynemesítés. Mindkettő a növényfajok genetikai változatosságához, sokszínűségéhez és evolúciójához vezet. A Kárpát-medencében meghonosodott tájfajták, szelektált klónok és keresztezéssel előállított fajták, mint hungarikumok is, gazdagítják e régió növényi sokszínűségét. Az előadás a szelekciós és keresztezéses nemesítést, a fajtaminősítést, illetve a fajtafenntartást a kertészeti növények közül a szőlő példáján mutatja be.

11:20 Dr. Damien Sagrillo: Musikalische Bildung - Deutsche und Französische Tradition im Überblick
        (A zenei képzés német és francia hagyományainak áttekintése, az előadás német nyelven hangzik el Lipócziné dr. Csaba Sarolta tolmácsolásával) - Az előadásanyag itt elérhető

A zenepedagógiai hagyományok jó száz évvel ezelőtt intézményesedtek. Markáns személyiségeknek kellett ehhez hatást gyakorolniuk a politikai döntéshozókra. Németországban ilyen volt Leo Kestenberg (1992-1962),  Franciaországban pedig Marcel Landovszki (1915-1999). Ugyanúgy, mint Magyarországon Kodály Zoltán, a zenei képzést olyan irányba terelték, aminek  ma is megvan az érvényessége, de mindegyik út a maga módján jut érvényre.
Előadásomban összehasonlítom a két személyiség, Kestenberg és Landowski életét, értelmezem életművüket, összefüggésbe hozva azt Kodály Zoltán életművével.

13.00 - 17.30 Szekció előadások


 

Plenáris előadók

Pokorádi LászlóPokorádi László

Az Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának egyetemi tanára. Okleveles gépészmérnök, helikopter sárkány-hajtómű üzembentartó üzemmérnök, a műszaki tudomány kandidátusa.

Kutatási területe a különböző matematikai eszközök és modellek alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a technikai rendszerek üzemeltetéséhez, valamint a műszaki megbízhatóság és biztonságtudomány területéhez kapcsolódó döntéshozatalokban. Külön kérdéskörként kezeli a modellbizonytalanságok leírási lehetőségeinek elemzését és mérnöki szempontú értelmezését.

Tagja a Magyar Tudományos Akadémia több munkabizottságának, a Magyar Mérnökakadémiának, valamint a Magyar Fuzzy Társaságnak. Több külföldi és hazai folyóirat szerkesztőbizottságának (köztük a Gradus segédszerkesztője) tagja, az Acta Polytechnica Hungarica folyóirat rovatvezetője. Számos külföldi és hazai konferencia programbizottságának volt tagja. Több mint 270 (magyar, angol és orosz nyelvű) publikáció szerzője, melyekből a műszaki menedzsment döntéstámogató matematikai modelljei ismerhetőek meg.

 Hajdu Edit Hajdu Edit

Kertészmérnök, mg-i genetikus szakmérnök, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa. Egyetlen munkahelye a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Kecskemét, ahol egyetemi tanulmányainak befejezésétől nyugdíjazásáig 40 éven át (1973-2013) dolgozott. Nyugdíjazását megelőzően tudományos főmunkatárs és tudományos osztályvezető. Kutatás-szervezési munkái mellett fő kutatási témája a szőlő keresztezéses, és klónszelekciós nemesítése, illetve a szőlőfajták és klónok termesztési és borászati értékeinek vizsgálata. Szakcikkek, tudományos dolgozatok és szakkönyvek szerzője. Szakmai pályafutásán sok külföldi kapcsolatot épített ki hazai és külföldi intézmények munkatársai között. Számos szakmai díj viselője. 

 

Damien Sagrillo

Associate Professor at the Université du Luxembourg Faculty des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l'Education 

Sagrillo absolved Magister artium (MA) in musicology, educational sciences and German language and literature at the University of Cologne in 1989. He earned his doctorate in ethnomusicology with a dissertation based on folksong research at the Freie Universität  Berlin in 1997. In 2003 he was appointed associate professor at the newly-founded University of Luxembourg, after having taught music education at the Institut d’Etudes Educatives et Sociales in Luxembourg since 1996. In 2005 he was authorized to direct research projects.

His publications include scholarly texts, musical arrangements and audio records. His research interests include a wide area of topics, such as folksong, wind music (since 2012 general secretary of the International Society for the Promotion and Research of Wind Music, IGEB), music educationand especially the sociology and history of music in Luxembourg. He is a member of various international scholarly organizations.

During winter semester 2012/13 Sagrillo is invited as guest professor for music education at the University of Würzburg/Germany. Apart from his work as a scholar, Sagrillo is also active as a musician, conductor and arranger, giving regular concerts in Luxembourg and abroad. In 2016 Damien Sagrillo was awarded prof. h.c. at Kecskemét College of Education.

Email:damien.sagrillo@uni.lu 

Helyszín:

Pallasz Athéné Egyetem (korábban Kecskeméti Főiskola), GAMF Kara, Kecskemét, Izsáki út 10.